Frågor & Svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågor vi får

Svar: PSA är ett laboratiorieprov som ger information om prostatakörteln.

Detta prov är inte helt lätt att tolka men vi på urologmottagningen har lång erfarenhet i att tolka PSA-värden.

Ett förhöjt PSA-värde skall alltid kontrolleras upp med ett andra värde. För att bedöma betydelsen av detta värde bör man dels känna till om det föreligger någon infektion i kroppen, dels känna på och undersöka prostatatkörteln med ultraljud och ibland ta så kallat cellprov.

Svar: Ett mycket klokt råd är att någon gång i 45-50 årsåldern ta ett PSA-prov. Är detta värde då lågt är risken för att senare i livet drabbas av allvarlig prostatasjukdom mycket liten.

Är PSA-värdet i 45-50årsåldern nära den övre gränsen är det vår rekommendation att man kontrollerar sitt PSA-värde årligen och eventuellt följt av andra undersökningar såsom magnetkamera och cellprov (biopsi).

Vi hjälper dig gärna med PSA-testning och tolkning av just ditt värde.

Svar: Blod i urinen som kan ses med ögat bör alltid undersökas med röntgen av njurar och undersökning av urinblåsan med cystoskopi.

Svar: Vi försöker alltid bereda tid, beroende på sjukdomens svårighetsgrad, inom 14 dagar.